รับสมัครอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567/1

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวไทย เข้าเป็นอาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเริ่มงานในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (พฤษภาคม) จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 66 – 15 พ.ค.67 ระดับอุดมศึกษา สังกัดคณะสื่อสารสากล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านภาษาญี่ปุ่น/การสอนภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1 หรือ N2 (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี) 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น โปรกแกรมในตระกูล Microsoft Office หรือ Google Workspace ได้ คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัคร (ไม่บังคับ) 1. มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริหารธุรกิจญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2. […]