The 13st KAKE International Japanese Speech Contest

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับชมการประกวดสุนทรพจน์นานาชาติ ครั้งที่ 13 รอบชิงชนะเลิศ โดยสถาบันการศึกษา KAKE ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทาง Youtube ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. (เวลาประเทศไทย) ซึ่งการประกวดในครั้งนี้มีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วย มาเชียร์กันเยอะๆนะคะ