กิจกรรมสรงน้ำพระ 31 มี.ค.-4 เม.ย. 2566

บูรณาการร่วมกับรายวิชา SOC-130 ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรสำนักฯ ให้มีส่วนร่วมสรงน้ำพระ เพื่อสืบสานประเพณีไทย

กิจกรรมถวายสังฆทานและปัจจัยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นทานแก่ผู้ยากไร้ ณ วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก ปี 2566

คณะกรรมการทำนุบำรุศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมถวายสังฆทานและปัจจัยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นทานแก่ผู้ยากไร้ ณ วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก ศึกษาความหมายของ “สังฆทาน” และ ขั้นตอนการทำสังฆทานได้ที่นี่ https://drive.google.com/…/1EiwUcxKHea5HV5cdGMP…/view… อนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอพบเจอแต่สิ่งดีๆ และสุขสมหวังทุกประการนะคะ

กิจกรรมอบรมการไหว้และการทักทาย ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอบรมการไหว้และการทักทายเป็นกิจกรรมที่จัดโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา JPN Foundation จัดขึ้นในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยชมคลิปการไหว้และการทักทาย เล่นเกมส์ และทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านการไหว้

กิจกรรมสืบสานการถวายสังฆทาน ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมสืบสานการถวายสังฆทานเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแทนกิจกรรม CGELทำบุญประจำปี ซึ่งสำนักวิชาพื้นฐานและภาษานำสังฆทานไปถวายที่่วัดพระรามเก้าในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ในส่วนของการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมคลิปวิดีโอการถวายสังฆทาน (ขอบคุณคลิปรู้เท่ารู้ทันการถวายสังฆทาน โดยไทยพีบีเอส (ไม่สามารถนำคลิปมาลงเนื่องติดลิขสิทธิ์) หลังการชมคลิปผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในการถวายสังฆทาน

กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ปีนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงปลับเปลี่ยนมาเป็นการจัดแบบออนไลน์แทน

กิจกรรม CGEL สรงน้ำพระ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม CGEL กิจกรรมสรงน้ำพระ ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันที่ 5-8 เมษายน 2563 ที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

กิจกรรม CGEL ทำบุญประจำปี ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม CGEL ทำบุญประจำปี 2563 จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ระยะเวลาจัดกิจกรรม มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563 กิจกรรมเขียนคำอธิฐาน กิจกรรมตอบคำถามภาษาญี่ปุ่นและประเทศไทย ทัศนศึกษา (Bangkok Art and Culture Center ทำการ์ดวัคริสต์มาส กิจกรรมฉันเป็นใคร   กิจกรรมแข่งยืมของและภาษาไทยจากการสัมผัส

กิจกรรม Hello Thailand ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม Hello Thailand จัดวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยอาจารย์แผนกภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาไทยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับ การแนะนำตัว การซื้อสินค้า การสั่งอาหารในร้านอาหาร ภาษาไทยที่ใช้ในการเดินทาง ส่วนวัฒนธรรมไทยที่เผยแพร่มีเรื่อง การไหว้ ความเชื่อเรื่องเลขเก้า การทำนายโชคชะตา

กิจกรรม CGEL ทำบุญประจำปี ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม CGEL ทำบุญประจำปี 2562  จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิการยน 2652 ที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา