กิจกรรมอบรมการไหว้และการทักทาย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมจัดในระหว่าง วันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2563 ในรายวิชา Japanese Foundation
มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไหว้และความภาคภูมิใจในประเพณีไทย

คลิกรูปภาพด้านล่างเพื่อรับชมวีดิโอ

Post Author: admin