กิจกรรม Hello Thailand ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม Hello Thailand
จัดวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยอาจารย์แผนกภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาไทยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับ การแนะนำตัว การซื้อสินค้า การสั่งอาหารในร้านอาหาร ภาษาไทยที่ใช้ในการเดินทาง ส่วนวัฒนธรรมไทยที่เผยแพร่มีเรื่อง การไหว้ ความเชื่อเรื่องเลขเก้า การทำนายโชคชะตา

Post Author: admin