กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา
2. เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

ระยะเวลาจัดกิจกรรม
มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563

กิจกรรมเขียนคำอธิฐาน

กิจกรรมตอบคำถามภาษาญี่ปุ่นและประเทศไทย

ทัศนศึกษา (Bangkok Art and Culture Center

ทำการ์ดวัคริสต์มาส

กิจกรรมฉันเป็นใคร

  กิจกรรมแข่งยืมของและภาษาไทยจากการสัมผัส

Post Author: admin