กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2563 (2020)

TNI KNOWLEDGE MANAGEMENT HOMEPAGE

KM EXHIBITION 2020

กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2563 : ด้านงานวิจัย

ห้วข้อ Restart Research Project

กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2563 : ด้านการผลิตบัณฑิต

ห้วข้อ สอนอย่างไรให้ โดนใจเด็ก Gen Z

Post Author: bundit -