กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2562 (2019)

TNI KNOWLEDGE MANAGEMENT HOMEPAGE

KM EXHIBITION 2019

CLICK !

กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2562 : ด้านงานวิจัย

ห้วข้อ Training on Writing and Publishing a Research Paper in International Journal

กิจกรรม KM ประจำปีการศึกษา 2562 : ด้านการผลิตบัณฑิต

ห้วข้อ Training on Writing and Publishing a Research Paper in International Journal

Post Author: bundit -