โครงการตะลุยโจทย์การอ่าน PAT 7.3

🎁ของขวัญพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน

ติวภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ฟรี!!!
หัวข้อ “ตะลุยโจทย์การอ่าน PAT 7.3”
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

มาฝึกทำข้อสอบการอ่านและเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ
สอนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM โดยอาจารย์ชาวไทย

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ธันวาคม 2564
ที่ https://forms.gle/G6LFMqzPwyuf5uJb7

Post Author: Admin S