กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์เป็นกิจกรรมที่จัดแทนกิจกรรมสรงน้ำพระ

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-15 เมษายน 2565 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานความรู้ความเข้าใจในประเพณีวันสงกรานต์

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมคลิปวิดีโอวันสงกรานต์ (ขอขอบคุณคลิปความเชื่อและประเพณีวันสงกรานต์ โดย Art & Play วาดเล่นเป็นเรื่อง)

หลังจากชมคลิปผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในประเพณีสงกรานต์