อบรม Online Workshop การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Online Workshop
หัวข้อ “การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ”

📅วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2565
เวลา 18.00 – 20.30 น. (รวม 10 ชั่วโมง)

เรียนเพียง 4 ครั้ง เนื้อหาแน่น 💪
– เรียนรู้โครงสร้าง และรูปแบบการเขียนอีเมลทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
– เทคนิคการเขียนอีเมลทางธุรกิจ
– วิธีการเขียนอีเมลต่างๆ เช่น การแนะนำตัวเองให้แก่บริษัทคู่ค้า การนัดหมายการประชุม การสอบถามข้อมูล การสอบถามและติดตามความก้าวหน้าของงานต่างๆ การแจ้งปัญหาและร้องเรียน

นักศึกษา TNI และศิษย์เก่า ราคา 2,400 บาท
บุคคลทั่วไป ราคา 2,568 บาท (รวมภาษีแล้ว)

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่
https://training.tni.ac.th/public-training/177

Post Author: Admin S