สำหรับนักศึกษา TNI ที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชา JPN-435

สำหรับนักศึกษา TNI ที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชา JPN-435
วิชาภาษาญี่ปุ่นเก่งได้อีก (Japanese Level Up) ภาค 1/2565

สามารถลงทะเบียนตามกลุ่มเรียนที่ต้องการเรียนได้ ดังนี้
หากต้องการเรียน N3 ให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2
หากต้องการเรียน N2 ให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่ม 3
(รับนักศึกษากลุ่มละ 30 คน)

วิชานี้สอนออนไลน์ตลอดภาคการศึกษา
โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นจาก ABK College สอนสดตรงจากประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.นันทิพร nuntiporn@tni.ac.th

Post Author: Admin S