ผลการแข่งขันร้องเพลงและสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น งานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น Bunka Sai ครั้งที่ 13

🎉ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชมพูนท ศรีสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายปิยังกูร สังข์ประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(MT) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะญี่ปุ่น (ระดับอุดมศึกษา) และนางสาวบุญญิตา สมจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB) วิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (ระดับอุดมศึกษา) ในงานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น Bunka Sai ครั้งที่ 13 จัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
🎯รับชมคลิปการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะญี่ปุ่น
👉คลิปชนะเลิศ https://www.youtube.com/watch?v=2vc4Ng3JMEo
👉คลิปรองชนะเลิศอันดับที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=ORBiqP8PLow
🎯รับชมคลิปการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
👉คลิปรองชนะเลิศอันดับที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=WOtRb-L92iU

Post Author: Admin S