โครงการอบรมสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการดำรงชีวิต

🎉🎉เปิดรับสมัครแล้ว🎉🎉
โครงการอบรมสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการดำรงชีวิต
สอนสดออนไลน์ผ่าน zoom

รอบเรียน : วันจันทร์และวันพุธ
เวลาเรียน : 18.30 – 20.30 น.
ระยะเวลาเรียน : 17 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2565
จำนวนชั่วโมงเรียน : 36 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ
👉ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
👉ผู้ที่ต้องการทำงาน ศึกษาต่อ หรือใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
👉ผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น
👉ผู้ที่สนใจอยากเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

📁เนื้อหา📁
✏️ฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่มักพบในชีวิตประจำวันเบื้องต้น (เช่น การทักทาย การแนะนำตัว การสั่งอาหารและอ่านเมนูในร้านอาหาร)
✏️ฝึกอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (Hiragana Katakana และ Kanji)
✏️สอดแทรกวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

📖หนังสือเรียน📖
อิโระโดะริ เบื้องต้น (บทที่ 1 – 6)

สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

Post Author: Admin S