The 12st KAKE International Japanese Speech Contest

ขอเชิญรับชมและให้กำลังตัวแทนจากประเทศไทยในการประกวดสุนทรพจน์นานาชาติ ครั้งที่ 12

ณ สถาบันการศึกษา KAKE ประเทศญี่ปุ่น

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. (เวลาประเทศไทย)

ผ่านช่องทาง Youtube ได้เลยค่ะ

 

Post Author: Admin S