งานประกวดภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 11 เที่ยวญี่ปุ่นฟรี 7 วัน รับสมัคร 100 คนเท่านั้น

นักศึกษา TNI ที่สนใจ สมัครผ่านเว็ปไซต์ได้เลยนะคะ มาดูแนวข้อสอบได้ที่อ.สุวัฒนา ห้องอาจารย์อาคาร A ชั้น 4 นะคะ #รีบสมัครก่อนครบ100คนนะ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เปิดรับสมัครแล้ว!!!!!!!
มูลนิธิ Kyoritsu International Foundation Scholarship
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น J-Study Center
1. กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น
2. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
3. สายการบิน All Nippon Airways สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ~ 30 มิถุนายน 2566 ** ขอสงวนสิทธิ์ที่ 100 คน เท่านั้น**
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เริ่มประกวดเวลา 11:00 น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส (ข้างห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง) ห้อง Jamjuree Ballroom A
1. บุคคลสัญชาติไทยและมีอายุมากกว่า 16 ปี
2. ต้องมีความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่าระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 4 (ไม่จำเป็นต้องมีใบสอบวัดระดับภาษา )
3. ต้องเป็นผู้ที่สามารถเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นได้ หากได้รับรางวัล
4. ต้องเป็นผู้ที่สามารถขอยื่นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นได้
5. ต้องไม่ใช่ผู้ที่เคยชนะเลิศการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่นในปีก่อน ๆ
การประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
1.รอบคัดเลือก: จะเป็นการสอบข้อเขียน(มีทั้งปรนัยและอัตนัย)
2. รอบชิงชนะเลิศ: เป็นการประกวด Speech Contest โดยจะให้ผู้ที่สอบผ่านรอบแรก ออกมาพูดได้คนละ 3 นาที
1. รางวัลชนะเลิศ (5 รางวัล) สำหรับผู้ชนะทั้ง 5 คน
รางวัล “ทริปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น” 7 วัน 6 คืน
ช่วงระยะเวลาเดินทาง 11 ~ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
⚠️ #หมายเหตุ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2. รางวัลชมเชย (10 รางวัล) ของรางวัลปลอบใจจากประเทศญี่ปุ่น
อย่าลืมสมัครกันเยอะ ๆ นะเหมี้ยว
……………………………………………………
J-Study Center
Tel: 02-255-9681
Mobile: 085-686-0400
Mail: service.jstudy@gmail.com

Post Author: nawaphon thaicheen